BLOG POST

Wat is Hyperautomation en wat zijn de voordelen? | Novictus

Marco Soesman
February 2, 2023

Automation is hot en de tools om te automatiseren vliegen je om de oren, ze schieten als paddenstoelen uit de grond, maar waar begin je met automation? Je leest over allerlei termen Robotic Process Automation (RPA), Digital Process Automation (DPA), Hyperautomation en nog veel meer. Ga je mee in de hype of ben je op zoek naar een duurzame oplossing voor je bedrijf? Wat zijn de uitdagingen?

Automation is veel meer dan het bouwen van een script. Naar mate automation vaker wordt toegepast blijkt het toepassen van 1 techniek of tool niet toereikend om het gehele proces (end-to-end) te automatiseren. Men loopt tegen de beperkingen van de tool aan of de aangeleverde data is te ongestructureerd om er een robuuste oplossing van te maken. Echter, de wens om alles te automatiseren is er wel degelijk, daarom is de term Hyperautomation in het leven geroepen.

Bij Hyperautomation worden verschillende technieken zoals artificial intelligence (AI), Robotic Proces Automation (RPA), Orchestration en Scripting en het identificeren van bedrijfsprocessen samengevoegd zodat in principe alles te automatiseren is.
Hyperautomation betreft namelijk het hele traject van het identificeren tot het daadwerkelijk automatiseren van bedrijfsprocessen. Het belang van Hyperautomation wordt ook erkend door Gartner die het benoemde tot dé technologietrend.

Meer weten over Hyperautomation?
Neem
contact op met Novictus.

Voordelen van Hyperautomation

Waar automation vaak een IT-feestje is, wordt Hyperautomation door de hele organisatie gedragen. Doordat het identificeren van de bedrijfsprocessen is opgenomen in Hyperautomation kan ook de business een grote bijdrage leveren. Hierdoor maak je het draagvlak van automation in de organisatie groter. Daarnaast maak je de werkzaamheden van je medewerkers leuker, terwijl de efficiëntie van de organisatie verhoogt wordt.

• Identificeren
• Kwantificeren
• Structureren
• Optimaliseren
• Automatiseren

Je start met het identificeren van je processen. Het identificeren kan door middel van Proces Mining-tools en stelt je in staat om alle bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Vervolgens geeft een ITSM-tool de mogelijkheid om deze bedrijfsprocessen te structuren en waar mogelijk te optimaliseren. Alleen al een gestructureerde aanvraag zal het afhandelingsproces versnellen, en zal ook tot kortere doorlooptijden en minder fouten leiden.
Deze structurering heeft tot gevolg dat je Intelligent Business Process Management Software (iBPMS) kan toepassen om het nog verder te optimaliseren. Daarnaast zet een gestructureerde aanvraag de deuren wagenwijd open om het automatiseren te starten en te versnellen doordat de doorgegeven variabelen/parameters zich bewezen hebben in het geoptimaliseerde proces.

Versnelling kan ook nog aan de gebruikers/aanvragerskant plaatsvinden door middel van AI en Machine Learning. AI en Machine Learning kunnen de gebruiker helpen problemen sneller op te lossen of de juiste verzoeken sneller te vinden of aan te vragen. De aanvragen en aanvraagformulieren zijn al gestructureerd en zelfs gebundeld zodat de aanvrager sneller vindt wat hij nodig heeft, maar ook het juiste in het juiste format aanlevert. Dit scheelt ten eerste tijd, maar verhoogt ook het werkplezier.
Naast bovenstaande voordelen biedt Hyperautomation ook nog de voordelen van RPA of automation en kan tot aanzienlijke verhoging in efficiëntie van je medewerkers leiden.

• De taken sneller uitgevoerd worden
• De taken foutloos uitgevoerd worden
• 24/7 uitgevoerd worden.
• Meer tijd voor innovatie

De repetitieve, saaie taken worden geautomatiseerd waardoor de beheerder meer tijd over heeft voor de leukere, uitdagende dingen. Ook heeft hij meer tijd voor innovatie. Deze geautomatiseerde taken leiden er aan de kant van de aanvrager weer toe dat de doorlooptijd van deze aanvragen in vele gevallen verkort worden van weken naar minuten. De aanvrager hoeft niet of nauwelijks meer te wachten en kan meteen verder.

Doordat Hyperautomation vele tools bevat is in feite alles te automatiseren. Wanneer een script niet te bouwen is gebruik je een RPA-tool. Is er een API dan pak je de orchestrator.

Meer weten over Hyperautomation?
Neem
contact op met Novictus.

“By 2024, organizations will lower operational cost by 30% by combining hyperautomation technologies with redesigned operational process”

Gartner, Predicts 2021: Accelarate Results Beyond RPA to Hyperautomation

Novictus en Hyperautomation

Novictus probeert middels hun werkwijze binnen organisaties de “Automation Mindset” te promoten.
De focus bij organisatie lijkt vaak te liggen op het daadwerkelijk automatiseren van de taken door middel van RPA, scripting en orchestration. Echter, zoals vaker gezegd: “garbage in is garbage out”. Wanneer de aanvraag of het proces niet gestructureerd is kan je prachtige automations maken, maar blijf je beheren een aanpassen. De winst die Hyperautomation je als totaal oplossing biedt is dat je verder kijkt. Ook naar het structureren van het aanvraagproces door Machine Learning en AI, maar ook naar het vastleggen van het proces. Hyperautomation is de volgende stap in het volwassen worden van deze automation mindset in de organisatie.

De Automation Mindset de visie op (Hyper)Automation in de organisatie.

In eerdere stukken zoals RPA tegenover ITPA heeft Novictus aangegeven dat het gevaarlijk is voor een organisatie zich blind te staren op een tool of een hype, maar dat je de tool moet gebruiken die het meest geschikt is. Deze visie wordt bevestigt door Gartner (zie bovenstaand citaat).
Dit past ook exact binnen de Hyperautomation gedachte. Novictus werkt toolonafhankelijk, maar kan waar nodig deze tools wel leveren.
Neem contact met ons op als het bovenstaande je heeft geïnspireerd om je organisatie toekomstbestendig wil maken met Hyperautomation!

Marco Soesman
February 8, 2024