BLOG POST

Automation Maturity Model

Marco Soesman
June 25, 2024

Ontdek het Novictus Automation Volwassenheidsmodel. Het Novictus Automation Volwassenheidsmodel biedt een heldere routekaart voor bedrijven om hun automatiseringsniveau te evalueren en te verbeteren. Door mensen, processen en techniek harmonieus te integreren en Lean principes toe te passen, stelt dit model organisaties in staat om effectief naar een geautomatiseerde toekomst te navigeren. Bent u klaar om uw automatiseringsreis te beginnen of te optimaliseren? Novictus staat klaar om u te begeleiden naar succes.

Voordelen van het Novictus Model

·        Inzicht in uw automatiseringsniveau: Begin met een heldere evaluatie van waar uw          organisatie staat op het gebied van automatisering.

·        Concrete handvatten voor vooruitgang: Krijg gedetailleerde aanbevelingen om uw          organisatie, techniek, en processen te verbeteren.

·        Cultuur van continue verbetering: Door Lean principes en technieken te integreren,          stimuleert het model een cultuur waar kwaliteit en foutpreventie (Poka Yoke)centraal staan.

·        Ondersteuning bij elke stap: Ons model biedt een gestructureerde route voor groei,                     van initiële automatisering van basistaken tot geavanceerde, organisatie brede systemen.

Een Gids door de Niveaus


Van de initiële handmatige processen tot de meest geavanceerde vormen van hyperautomatisering, het Novictus Model gidst u door zes niveaus van automatiseringsvolwassenheid:


Level 0: Manueel

·        Techniek: Gebruik van basistools zoals spreadsheets voor handmatige data-invoer.

·        Processen: Processen zijn vormgegeven maar vaak niet geautomatiseerd, wat leidt tot           inefficiënties.

·        Organisatie: Focus ligt op individuele interesse en innovatie zonder brede           automatiseringsstrategie.


Voorbeeld: Het handmatig invoeren van klantgegevens in een spreadsheet.


Level 1: Task Automation

·        Techniek: Gebruik van scripts, RPA, AI, en applicatie-specifieke          automatiseringsfunctionaliteiten (zoals in Salesforce of Outlook).

·        Processen: Automatisering van losse taken, vaak handmatig getriggerd of event-based          binnen specifieke applicaties.

·        Organisatie: Individuele 'champions' die ad hoc automatiseringsprojecten uitvoeren zonder          gestructureerde richtlijnen.


Voorbeeld: Een script dat automatisch logfiles opschoont of een rule in Outlook die e-mails categoriseert.


Level 2: Processtap Automation

·        Techniek: Gebruik van applicatie specifieke scripts, RPA en eenvoudige orchestrators.

·        Processen: Bundeling van gerelateerde taken (bijvoorbeeld een checklist voor           kwaliteitscontrole).

·        Organisatie: Teams beginnen met het opstellen van richtlijnen en het standaardiseren van          kleine geautomatiseerde taken.


Voorbeeld: Een workflow voor het automatiseren van de onboarding van nieuwe medewerkers.

Level 3: Workflow Automation

·        Techniek: Integratie van meerdere applicaties met behulp van tools zoals CI/CD en          geavanceerde orchestrators.

·        Processen: Complete processtromen worden geautomatiseerd, met aandacht voor het          vermijden van verspilling en het optimaliseren van de workflow.

·        Organisatie: Een gecentraliseerd team (zoals IT of HR) neemt de leiding in           automatiseringsinitiatieven, met duidelijke governance en architectuur.


Voorbeeld: Een systeem dat vakantieaanvragen doorstuurt en goedkeurt over verschillende afdelingen heen.


Level 4: Proces Automation / Hyperautomation


·        Techniek: Implementatie van complexe logica en meerdere beslisbomen over diverse          applicaties, vaak via een low-code platform.

·        Processen: Standaardisatie en uitgebreide proces optimalisatie, met een focus op Lean-         principes en het verminderen van waste.

·        Organisatie: Transformatie naar een hybridesysteem waarbij automation centraal staat, vaak          met een specifiek portal voor serviceaanvragen.


Voorbeeld: Een geautomatiseerd klantenservice-systeem dat support tickets categoriseert en routering verzorgt.


Level 5: Value Stream Automation

·        Techniek: Gebruik van een enterprise-wide low-code automatiseringsplatform,geïntegreerd          met AI en uitgebreide data-analyse.

·        Processen: Complexere automatiseringsprocessen die gehele waardestromen omvatten,          soms met de mogelijkheid om hele processtappen of applicaties te elimineren.

·        Organisatie: Een bedrijfsbrede automatiseringsmindset waarbij 'Automation First' de norm is,          gedreven door innovatie en continue verbetering.


Voorbeeld: Een systeem dat in real-time productieprocessen analyseert en optimaliseert, waarbij het direct ingrijpt bij inefficiënties.


In een wereld waar efficiëntie en automatisering steeds meer van cruciaal belang zijn, introduceert Novictus trots het Novictus Automation Volwassenheidsmodel. Dit model is speciaal ontwikkeld om organisaties te ondersteunen in hun automatiseringsreis door duidelijk te definiëren stappen in techniek, processen en organisatie.
Ons model is ontworpen om een allesomvattende kijk te bieden op de manier waarop deze elementen elkaar beïnvloeden en versterken. Elk niveau van volwassenheid binnen het model legt de nadruk op specifieke stappen in techniek, processen, en organisatie, om zo een stevige basis te leggen voor een duurzame Automation Mindset. Dankzij de integratie van Lean principes verzekert het model niet alleen technologische verbetering, maar ook procesmatige efficiëntie en een sterke organisatorische aanpassing aan een steeds veranderend technologisch landschap.


Wilt u meer weten of bent u klaar om uw automatiseringsreis met Novictus te beginnen? Samen kunnen we een toekomst creëren waarin technologie en menselijk potentieel naadloos samenwerken voor optimale resultaten.

Plan een gesprek

📞 +31 (0) 572 85 61 51
✉️ info@novictus.nl

Marco Soesman
June 25, 2024