BLOG POST

Process automation - De sleutel tot efficiëntie

Marco Soesman
July 11, 2023

Proces Automatisering

Process Automation is het omzetten van tijdrovende (bedrijfs-)processen binnen een organisatie in een geautomatiseerde oplossing. Novictus is gespecialiseerd in Process Automation en heeft hier ruimschoots ervaring mee opgedaan in grote, complexe IT-omgevingen bij zowel de overheid als private bedrijven. Het grote voordeel van business process automation is dat de tijdrovende, lastige processen met veel doorlooptijd aanzienlijk versneld worden, daarnaast hoeven er nauwelijks menselijke handen meer aan te pas komen, waardoor de kans op menselijke fouten nihil wordt.

Zo kan zowel de kwaliteit als de opleversnelheid van de dienstverlening tot ongekende hoogte stijgen. De Automation zorgt ervoor dat de IT-dienstverlening significant kan verbeteren. Bedrijfsprocessen die in uw organisatie met zo'n Business Process Automation gestandaardiseerd kunnen worden zijn onder andere HR proces automatisering en IT automatisering.

HR proces automatisering

Een van die Business Processen die geautomatiseerd kan worden is het HR-proces. Door middel van HR-automatisering kunnen organisaties snel noodzakelijke diensten ontwerpen, stroomlijnen, integreren en implementeren tegen aanzienlijk lagere kosten. Als het op de juiste manier wordt geïmplementeerd, kan HR-automatisering onmiskenbare voordelen opleveren. 

Zo kan er met behulp van HR automation een wervings software ontwikkeld worden die vacatures publiceert op verschillende platforms, sollicitaties verzamelt, cv's analyseert en zelfs de eerste screening van kandidaten uitvoert.

IT automation

IT-automatiseringssoftware kan een scala aan IT-taken en processen uitvoeren, van eenvoudig tot complex. IT-automations kan bijvoorbeeld gebruikt worden om netwerk- of beveiligingssjablonen en blauwdrukken te creëren, en om applicaties te configureren en productieklare infrastructuur te voorzien.

RPA vs ITPA

RPA is ‘hot’ en wordt in de IT-wereld tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Vaak denken partijen dat ze RPA zoeken terwijl ze eigenlijk IT Process automation (ITPA) bedoelen. De RPA robot bootst de menselijke handelingen na in de user interface terwijl ITPA rechtstreeks in de back-end van de systemen wijzigingen kan doorvoeren. ITPA bevat alle voordelen van RPA én meer:

 • Versnelling
 • Minder doorlooptijd
 • Verbetering
 • Procesoptimalisatie
 • Kwaliteitsverbetering
 • Minder menselijke fouten
 • Beschikbaarheid
 • 24/7 beschikbaar
 • Schaalbaar
 • Je kan een automation zoals een daily check nu ook 10x per dag laten draaien
 • Oplossingen zijn toekomstvast en beheerbaar (t.o.v. RPA)

Echter, om het automatiseren van bedrijfsprocessen rendabel te maken, moet er wel een visie en een plan zijn. Je kunt immers geen hoogstaande dienstverlening bieden als bijvoorbeeld het beheer van de automation niet goed is georganiseerd of als de automation rommelig is uitgevoerd. Daarnaast zijn er al vele process automation teams gesneuveld door gebrek aan visie, daadkracht of door te hoge verwachtingen.

Het is bij Process Automation belangrijk dat de automations die gemaakt worden toekomstvast, robuust en beheerbaar zijn. Daarom heeft Novictus een werkwijze ontwikkeld waarbij het automation team op een agile wijze vanaf de grond kan worden opgebouwd, en zo de digitale transformatie van jouw organisatie vorm kan geven. Het is daarom van groot belang om vooraf goed te kijken naar welke tools beschikbaar zijn en welke tools het maximale resultaat met minimale inspanning voor het systeem kunnen leveren. Veel softwarefabrikanten bieden al eigen varianten van automation tools met standaardoperaties die zeer goed werken binnen hun applicaties. Zo zou het bijvoorbeeld ontzettend logisch zijn om Powershell te gebruiken voor automations op Windows-systemen. Hierdoor zijn de start kosten relatief laag en wordt er toch een solide basis gelegd.


Wij van Novictus zijn toolonafhankelijk en zijn dus niet bevooroordeeld over een oplossingsrichting.

Meer weten over Process Automation of Orchestration? Neem contact op met Novictus.

Samen uw automation aanpakken

Wanneer Novictus aan een process automation vraagstuk begint, wordt eerst een analyse uitgevoerd van het gehele bedrijfsproces. Hier wordt het hele bedrijfsproces in kaart gebracht en wordt er een 'skelet' gemaakt van handmatige taken, waarin alle voorwaarden worden opgenomen die moeten worden vervuld voordat er met deze single task gestart kan worden. Ook wordt er meteen gekeken naar mogelijke optimalisatieslagen in het proces. Het heeft namelijk nooit de voorkeur workarounds te automatiseren

Vervolgens wordt er per taak gekeken of het de moeite waard is om het te automatiseren. Automatiseren is geen doel op zich: Bij Novictus streven we naar het maximale resultaat leveren met de middelen die we voorhanden hebben. Dit kan betekenen dat 80% automatiseren van een bedrijfsproces de meeste winst oplevert voor het bedrijf. Het kan dus best voorkomen dat (in eerste instantie) niet het hele proces geautomatiseerd wordt, maar alleen de grootste knelpunten of de taken waar de meeste winst zit voor de klant.

Bij Novictus streven we naar het maximale resultaat leveren met de middelen die we voorhanden hebben. Dit kan betekenen dat 80% automatiseren van een bedrijfsproces de meeste winst oplevert voor het bedrijf. Het kan dus best voorkomen dat (in eerste instantie) niet het hele proces geautomatiseerd wordt, maar alleen de grootste knelpunten of de onderdelen waar de meeste winst zit voor de klant.


Automation en orchestration

Al deze losstaande automations en (eventuele) losstaande automated tasks (handmatige taken) worden gedirigeerd door een Ochestrator of Ochestration tool. Deze is de spin in het web en dirigeert het aftrappen en het afsluiten van de verschillende automations als deze aan de juiste voorwaarden voldoen.

Dit kan betekenen dat de orchestrator een script of software robots aftrapt of een API-call doet richting een doelsysteem waarbij de automation zich in het doelsysteem zich voltrekt. Dit kan dus ook betekenen dat het automation team enkel de trigger levert en de uiteindelijke uitvoer van de automation gebouwd is door de beheerders van de doelapplicatie.

De triggers voor de orchestrator kunnen op basis van een verzoek, een schedule, monitoring of  Artificial intellegence (AI) zijn. De stappen in het business process zijn te configureren door middel van een (grafische) user interface (UI).

Novictus opereert toolonafhankelijk en heeft dus ervaring met verschillende orchestration tools zoals OpenText™ Operations Orchestration (voormalig MicroFocus), VMWare Vrealize & Ivanti Automation Manager.

Marco Soesman
July 11, 2023