Klantverhaal

Dienst Justitiële Inrichtingen

Binnen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was Novictus actief binnen het Shared Service Center-ICT (SSC-I). Dit betrof klanten zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Immigratie- & Naturalisatiedienst, Reclassering Nederland, Adviescollege Verlof Toetsing, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, en het Bestuursdepartement JenV. Het SSC-I had een automation team ingericht die de uitrol van omgevingen moest verzorgen met behulp van de Ivanti-Tooling en een zelf te ontwikkelen Powershell Framework.

Wens
Ontwikkelproces van het Automation team onder de loep nemen en deze te verbeteren/automatiseren.

Oplossing
Novictus heeft het ontwikkelproces geanalyseerd en hieruit bleek dat er een oplossing gebouwd kon worden met de beschikbare middelen van de klant. Zij hadden al Powershell, Git, en Ivanti Automation in huis. De wens van de klant was een geautomatiseerd versiebeheer en een CI/CD-straat. Technisch gezien hebben wij hier een oplossing geleverd waardoor er vanuit GitHub een proces wordt gestart die ervoor zorgt dat de nieuwste versie van het gewijzigde script automatisch uitgerold wordt over verschillende omgevingen.

Opbrengst
De kwaliteit en de snelheid van het ontwikkelproces van het Automation team is dankzij deze oplossing aanzienlijk verhoogd. Daarnaast wordt er met deze werkwijze afgedwongen dat alle wijzingen gebruik maken van versiebeheer.